Bi(bli)ografie

PETER WJ BROUWER (Eindhoven, 1965) is schrijver, vertaler en theatermaker. Hij studeerde Duitse Taal- en Letterkunde in Utrecht.
In 2017 verscheen zijn debuutroman Het Siamees moment bij uitgeverij In de Knipscheer. Eerder publiceerde hij drie dichtbundels: Landdieren, Mascara (Uitgeverij P, Leuven 2011 resp. 2014) en recentelijk Brief aan wie niet bestaat (Uitgeverij In de Knipscheer, Haarlem 2016). Zijn poëzie verschijnt regelmatig in bloemlezingen en in landelijke tijdschriften.
Brouwers werk is een aantal keren bekroond of genomineerd. Van Mascara werden gedichten opgenomen in ‘De 100 beste gedichten voor de VSB Poëzieprijs 2015’.
Daarnaast is Brouwer actief als muzikant/theatermaker. In die laatste hoedanigheid toerde hij de afgelopen jaren in Nederland en Vlaanderen met muziektheater rondom Jacques Brel.

Publicaties:

Romans:
Het Siamees moment (In de Knipscheer, Haarlem 2017)

Dichtbundels:
Brief aan wie niet bestaat (In de Knipscheer/Uitgeverij P, Haarlem/Leuven 2016)
Mascara (Uitgeverij P, Leuven 2014)
Landdieren (Uitgeverij P, Leuven 2011)